Välkommen till Ålands Företagsbyrå Ab

Kunskap och kvalitet i 40 år

Hos oss finns en mängd tjänster som skräddarsys för kundens specifika behov. Vi ger dig maximal valfrihet och flexibilitet. Du som kund avgör vilket arbete inom den ekonomiska administrationen som bäst passar att utföras inom företaget medan vi övertar det resterande. Genom vår kontinuerliga satsning på skolning och tidsenliga it-system ger vi dig ett komplett stöd till förbättrad lönsamhet och produktivitet i en föränderlig marknadsekonomi.

Vi informerar

22 januari 2018

Camilla Norrgrann och Liselotte Lindman-Johansson har erhållit titeln EBR
av Ekonomiadmistrationsförbundet i Finland r.f.

Camilla arbetar som Produktchef och Liselotte som Redovisningsspecialist hos oss.

EBR är ekonomiadministrationsbranschens specialexamen och ett högt...

15 december 2017

I år har Företagsbyrån gjort en inbetalning till Östersjöfonden istället för att skicka julkort.

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Under Jul- och Nyårshelgen har vi normala öppettider kl 9-16.

20 november 2017

Torsdag 23 november är Företagsbyråns personal på utvecklingsdag från kl 11 - 16.

Du är välkommen att lämna in ditt material i receptionen eller ringa vår växel.

Fredag 24 november har vi öppet som vanligt.

Startsida

Kunskap och kvalitet i 40-år

Hos oss finns en mängd tjänster som skräddarsys för kundens specifika behov. Vi ger kunden maximal valfrihet och flexibilitet. Kunden avgör vilket arbete inom den ekonomiska administrationen som bäst passar att utföras inom företaget medan vi övertar det resterande.

Genom vår kontinuerliga satsning på skolning och tidsenliga it-system ger vi kunden ett komplett stöd till förbättrad lönsamhet och produktivitet i en föränderlig marknadsekonomi.

Kontakta oss så får Du veta mera!