Kontakta oss

Välkommen till oss och diskutera

Kundärenden

Ulrika Lindberg
teamledare
Anna Sjölund
teamledare
Karl-Johan Wallin
spec. lantbruk

IT-ärenden

Camilla Norrgrann
produktchef

Övriga ärenden

Jan Kangashaka
VD, GRM, EBR
Ida Josefsson
personalchef
Liselotte Lindman-Johansson
VD-assistent