Löneadministration

Hos oss på Företagsbyrån har vi lång erfarenhet av löneredovisning.
Vi utför lönetjänster för företag av varierande storlek och inom olika avtalsområden.
Som kund bestämmer du själv om vi skall sköta hela eller delar av ditt företags lönehantering.

Våra mest efterfrågade tjänster inom löneadministration:

  • beräkning av månads-, tim- och semesterlöner
  • betalning av löner
  • utskick av löneuppgifter till löntagaren
  • underlag till kunden för löneutbetalning
  • myndighetsrapportering i form av lagstadgade månads- och årsrapporter till Skatteverket och försäkringsbolag
  • uppgörande av löneintyg
  • FPA-ansökan vid sjukfrånvaro och föräldraledighet

Kontaktperson: VD Jan Kangashaka, tel. 018-299 73