Redovisning

Redovisning är grunden till företagets utveckling och beslutsfattande.
Vi har verktygen som gör att som företagare enkelt kan analysera och följa upp företagets ekonomi.

Vi kan hjälpa till med helhets- eller dellösningar för att underlätta det dagliga arbetet i ert företag.

 

Kontaktperson: VD Jan Kangashaka, EBR, tel. 018-299 73