04 juni 2019

Ändrad öppettid på fredagar

Vi kommer under perioden 24 juni - 16 augusti att ändra våra öppettider
på fredagar till kl 9-14.
Övriga dagar har vi öppet som tidigare mellan kl 9-16.