29 november 2018

E-lön

Efter införandet av GDPR rekommenderar vi att ni inte skickar
lönespecifikationer via e-post eftersom det inte anses vara ett
tillräckligt säkert leveranssätt. Istället rekommenderar vi att 
ni tar ibruk e-lön för leverans av specifikationen till löntagarens
internet bank.

Man kan fortsättningsvis få lönespecifikationen per post men 
det medför en högre hanteringskostnad för dig som arbets-
givare.

Mer information om e-lön ges av din löneräknare.