22 januari 2018

EBR examen

Camilla Norrgrann och Liselotte Lindman-Johansson har erhållit titeln EBR
av Ekonomiadmistrationsförbundet i Finland r.f.

Camilla arbetar som Produktchef och Liselotte som Redovisningsspecialist hos oss.

EBR är ekonomiadministrationsbranschens specialexamen och ett högt värderat
bevis på yrkeskunskap. Som EBR kan en person som har tillräcklig ekonomist utbildning
och ett antal års praktisk arbetserfarenhet godkännas.