21 januari 2019

EBR examen

Niklas Ehn har erhållit titeln EBR den 21 januari
av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Niklas arbetar som Teamledare vid Företagsbyrån.

Examenstillfället ordnades i oktober 2018 varav 179 erhöll examen.
EBR är ekonomiadministrationsbranchens specialexamen och ett högt
värderat bevis på yrkeskunskap. Som EBR kan person som har tillräcklig
ekonomisk utbildning och ett antal års praktisk arbetserfarenhet godkännas.
Examenstillfället ordnas en gång per år i oktober.