28 januari 2022

EBR EXAMEN

Linda Wredle och Mathias Nordberg har den 24 januari 2022 erhållit titeln EBR av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Mathias arbetar som Redovisningskonsult och Linda som Intern Controller vid Ålands Företagsbyrå Ab.

Examenstillfället ordnades i oktober 2021 varav 183 erhöll examen. EBR är ekonomiadministrationsbranschens specialexamen och ett högt värderat bevis på yrkeskunskap. Som EBR kan person som har tillräcklig ekonomisk utbildning och ett antal års praktisk arbetserfarenhet godkännas. Examenstillfället ordnas en gång per år i oktober.

Vid Företagsbyrån finns sedan tidigare 4 personer som har EBR-examen.

Stort grattis till Mathias och Linda!