Mappar på rad

IT-tjänster

Snabb, säker och effektiv service

Vi har stort utbud av IT-tjänster och arbetar bland annat med:

Kund

  • fakturering
  • betalningshantering
  • kravbrev
  • räntefakturering
  • försäljningsreskontra

Leverantör

  • fakturascanning
  • digital attest
  • elektronisk betalning
  • inköpsreskontra

Kontaktperson:
Camilla Norrgrann, produktchef, tel. 018-299 66