Elektronisk hantering av fakturor

Leverantörer skickar antingen sina fakturor direkt till oss eller till kunden. Fakturan scannas sedan in och mejlas till de som ska attestera. När kunden godkänt fakturan går den vidare till reskontran och det elektroniska arkivet. Därefter sköter vi betalningen på förfallodagen. Hela flödet går snabbare och blir säkrare.

Elektroniskt arkiv

Dokumenten kommer direkt in i ditt system och du slipper hantering av pärmar och förvaringsutrymmen. I ett digitalt arkiv kan du snabbt söka upp fakturor, vilket sparar utrymme och tid som annars måste ägnas åt med pappershantering.

Våra redovisningsprogram effektiviserar ditt ekonomiarbete och skapar bättre underlag för beslut i din vardag.