01 november 2021

Kundinformation - dataintrångsförsök

Ålands Företagsbyrå Ab utsattes för ett intrångsförsök onsdagen den 27 oktober. Vår bedömning är att någon data inte har förlorats. Analys gjord av både intern och extern IT-expertis visar inte heller att information läckt ut. Nödvändiga säkerhetsåtgärder för att begränsa risk och skada vidtogs omedelbart efter att intrångsförsöket uppdagats. 

Mer detaljerad information skickas ut till våra kunder under måndagen.

Ni är välkomna att höra av er med anledning av detta till oss per telefon 018-29933 eller per mail till info@foretagsbyran.ax.