Victor och Sussi

Löneadministration

Företagsbyrån har lång erfarenhet av löneredovisning. Vi utför lönetjänster för företag av varierande storlek och inom olika avtalsområden. Som kund bestämmer du själv om vi ska sköta hela lönehanteringen hos ditt företag eller enbart delar av den.

Våra mest efterfrågade tjänster inom löneadministration:

  • beräkning av månads-, tim- och semesterlöner
  • betalning av löner
  • utskick av löneuppgifter till löntagaren
  • underlag till kunden för löneutbetalning
  • myndighetsrapportering i form av lagstadgade månads- och årsrapporter till Skatteverket och försäkringsbolag
  • uppgörande av löneintyg
  • FPA-ansökan vid sjukfrånvaro och föräldraledighet

Kontaktperson:
VD Jan Kangashaka, tel. 018-299 73