13 juni 2019

Ny rutin vid kundbesök

Med anledning av personuppgiftslagen har vi ändrade arbetsrutiner då du 
kommer och besöker vårt kontor.
Du anmäler dig alltid till vår reception, så kommer din kundansvarige 
redovisare eller löneräknare att möta upp dig.