31 oktober 2019

Nyheter i arbetstidslagen

 

Nyheter i arbetstidslagen

01.01.2020 träder en ny arbetstidslag i kraft med ändringar som bland annat syftar till att skapa större flexibilitet i arbetets utförande, underlätta kombination mellan arbete och fritid samt bidra till produktivitet, tillfredsställelse hos arbetstagarna samt minska sjukfrånvaro.

Detta ska möjliggöras genom bland annat en ny form av flexibel arbetstid, möjlighet att ha arbetstidsbank, utökad förlängning av ordinarie arbetstid samt lokala arbetstidsarrangemang som kan anpassas till specifika arbetsplatser.

Den dagliga flextiden utökas till 4 timmar från tidigare 3 timmar per dygn. Maximisaldot för flextid ökar från 40 h till 60 h under en uppföljningsperiod på fyra månader. Det är även möjligt att hålla avbrott mitt i arbetsdagen; flextiden behöver inte läggas i anslutning till början eller slutet av arbetsdagen. Det finns även en ny form av utökad flextid för arbetstagare där arbetsgivaren inte övervakar arbetet och minst 50 % av arbetstiden disponeras fritt av arbetstagaren.

Bestämmelser om arbetstidsbank finns inte i den nuvarande arbetstidslagen men läggs till i den nya. Det innebär en lagstadgad möjlighet att avtala kring att spara viss arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet (mertid, övertid, omvandling av semesterpenning). Tiden som sparas i arbetstidsbanken får inte öka med mer än 180 h under ett kalenderår eller överstiga en arbetsmängd motsvarande sex månaders arbetstid.

Den ordinarie arbetstiden enligt lagen är 8 timmar per dygn samt 40 timmar per vecka. Den kan genomföras som sex dagars arbetsveckor samt delas upp under arbetsdagen. I den nya lagen kan den ordinarie arbetstiden förlängas med högst två timmar per dygn mot tidigare en timme per dygn. Den ordinarie arbetstiden per vecka ska utjämnas till i genomsnitt 40 timmar i veckan under en period av högst fyra månader och arbetstiden per vecka får vara högst 48 timmar. Tidigare var motsvarande tid högst 45 timmar per vecka och utjämningsperioden högst fyra veckor.

Ett lokalt avtal rörande arbetstidsarrangemang innebär en möjlighet att skräddarsy arbetstiden utifrån organisationens villkor och anpassa arbetstiden enligt arbetets art. Detta skapar mer flexibilitet i anställningsförhållandet samt minskar behovet att betala ut övertidsersättning. T.ex. att ordinarie arbetstiden utökas till 10 h/dag under högsäsong för att minska till 6 h/dag under lågsäsong. Viktigt att tänka på är att den genomsnittliga arbetstiden inte får överstiga den ordinarie arbetstiden enligt lagen eller kollektivavtal.

Generellt viktigt att tänka på att detta är vad arbetstidslagen anger, kollektivavtal kan ange andra villkor. Även värt att nämna att ovanstående åtgärder i princip alltid kräver ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att det i många fall krävs samarbetsförhandlingar för att kunna omorganisera arbetstidssystem.