Nyheter mars 2015

19 mars 2015

Komplettering av förskottsavgifter

Om du redan nu vet att lönerna som betalas ut under 2015 kommer att öka kan man korrigera förskottsavgifterna för ArPL-, Olycksfalls- samt arbetslöshetsförsäkringarna.
Meddela din bokförare/löneräknare om du vill göra en korrigering.