Nyheter januari 2018

22 januari 2018

EBR examen

Camilla Norrgrann och Liselotte Lindman-Johansson har erhållit titeln EBR
av Ekonomiadmistrationsförbundet i Finland r.f.

Camilla arbetar som Produktchef och Liselotte som Redovisningsspecialist hos oss.

EBR är ekonomiadministrationsbranschens specialexamen och ett högt...