Nyheter januari 2019

21 januari 2019

EBR examen

Niklas Ehn har erhållit titeln EBR den 21 januari
av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Niklas arbetar som Teamledare vid Företagsbyrån.

Examenstillfället ordnades i oktober 2018 varav 179 erhöll examen.
EBR är ekonomiadministrationsbranchens specialexamen och...