Nyheter oktober 2019

31 oktober 2019

Nyheter i arbetstidslagen

 

Nyheter i arbetstidslagen

01.01.2020 träder en ny arbetstidslag i kraft med ändringar som bland annat syftar till att skapa större flexibilitet i arbetets utförande, underlätta kombination mellan arbete och fritid samt bidra till produktivitet, tillfredsställelse hos...