Nyheter december 2020

16 december 2020

PHT-examen

Tobias Johansson och Susanne Jansson har idag erhållit titeln PHT av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Tobias arbetar som teamledare och Susanne arbetar som lönekonsult och lönespecialist vid Företagsbyrån.

Vid examenstillfället som ordnades i...