Nyheter november 2021

01 november 2021

Kundinformation - dataintrångsförsök

Ålands Företagsbyrå Ab utsattes för ett intrångsförsök onsdagen den 27 oktober. Vår bedömning är att någon data inte har förlorats. Analys gjord av både intern och extern IT-expertis visar inte heller att information läckt ut. Nödvändiga säkerhetsåtgärder för att begränsa risk...