Nyheter januari 2022

28 januari 2022

EBR EXAMEN

Linda Wredle och Mathias Nordberg har den 24 januari 2022 erhållit titeln EBR av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Mathias arbetar som Redovisningskonsult och Linda som Intern Controller vid Ålands Företagsbyrå Ab.

Examenstillfället ordnades i...

12 januari 2022

Besöksinformation

Med omtanke om allas hälsa vidtar vi försiktighetsåtgärder och fortsätter följa de anvisningar som våra myndigheter ger.

Med anledning av coronavirusets spridning ber vi alla att undvika icke nödvändiga besök på våra kontor, för att skydda personer i riskgrupp samt våra medarbetare. Vi...