Om Företagsbyrån

Mångsidigt kunnande och gedigen erfarenhet

Ålands Företagsbyrå Ab grundades år 1973 och vårt motto var redan då Kunskap och Kvalitet.

Ålands Företagsbyrå Ab är Ålands enda auktoriserade redovisningsbyrå och medlem i Ekonomiadministrationsförbundet. Auktoriseringen garanterar yrkeskunskap och kunnande inom ekonomiadministrationens olika delområden samt självständighet. Auktoriseringen är också ett sätt att övervaka att redovisningsbyråns verksamhet uppfyller kraven på god bokföringssed.

Våra kunder representerar en mångfald av olika branscher med direkt eller indirekt anknytning till Åland. Företagsbyrån är med sina ca 700 kunder marknadsledande på Åland.

I huset är vi 40 anställda med gedigen kunskap och erfarenhet inom redovisning. Fyra av oss har erlagt EBR-examen, två har erlagt PHT-examen och en är även utbildad GRM-revisor.

Vår kunniga och erfarna personal garanterar att du som kund får tillförlitlig rådgivning i frågor som rör företagets ekonomi.