Beskattning

Personlig och heltäckande betjäning

I skattefrågor strävar vi efter en individuell och heltäckande service. Vi arbetar med ett långsiktigt tänkande där vi vill bygga upp ett varaktigt förtroende hos vår breda kundkrets. En smart skatteplanering spar pengar.

Våra tjänster i beskattningsärenden:

  • skatteberäkningar och uppföljningar
  • skatterådgivning
  • skattedeklarationer (företagsdeklarationer samt företagarnas privata deklarationer)
  • upprättande av förhandsbesked och skattebevär
  • generationsväxlingar
  • företagsvärderingar
  • internationell beskattning

Kontaktperson:  VD Jan Kangashaka, EBR, tel. 018-299 73