16 december 2020

PHT-examen

Tobias Johansson och Susanne Jansson har idag erhållit titeln PHT av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Tobias arbetar som teamledare och Susanne arbetar som lönekonsult och lönespecialist vid Företagsbyrån.

Vid examenstillfället som ordnades i september 2020 deltog 155 personer varav 87 erhöll examen. Totalt har 600 avklarat PHT-examen i Finland. PHT är ekonomiadministrationsbranchens specialexamen för löneredovisningskonsulter och ett högt värderat bevis på yrkeskunskap. Som PHT kan person som har tillräcklig ekonomisk utbildning och ett antal års praktisk arbetserfarenhet godkännas. Examenstillfället ordnas en gång per år i september.