TL

Redovisning

Redovisning är grunden till utveckling och beslutsfattande i ditt företag. Vi har verktygen som gör det enkelt för dig att analysera och följa upp företagets ekonomi.

Vi hjälper till med helhets- eller dellösningar för att underlätta det dagliga arbetet i ert företag.

Kontaktperson:
VD Jan Kangashaka, EBR, tel. 018-299 73