Jord- och skogsbruk

Vi erbjuder en heltäckande service inom ekonomi även för dig som är lantbrukare eller skogsägare. Inom vår byrå finns personal som är specialiserad på lant- och skogsbrukets redovisning och beskattning.

Våra tjänster:

  • redovisning
  • momsredovisning
  • bokslut
  • skattedeklarationer
  • skatterådgivning
  • löner
  • myndighetsrapportering
  • rapportering i grafisk form

Kontaktpersoner:

Barbro Karlsson, tel. 018-299 82