Välkommen till Ålands Företagsbyrå Ab

Kunskap och kvalitet i 45 år

Vi erbjuder en mängd tjänster som vi skräddarsyr för våra kunders specifika behov. Vi ger dig maximal valfrihet och flexibilitet. Som kund avgör du vilket arbete inom den ekonomiska administrationen som bäst passar för dig att utföra inom företaget, sen tar vi över resten. Genom vår kontinuerliga satsning på skolning och tidsenliga it-system ger vi dig ett komplett stöd till förbättrad lönsamhet och produktivitet i en föränderlig marknadsekonomi.

Vi informerar

31 oktober 2019

 

Nyheter i arbetstidslagen

01.01.2020 träder en ny arbetstidslag i kraft med ändringar som bland annat syftar till att... Läs mer »

19 augusti 2019

Vi återgår till normala öppettider på fredagar.
Det innebär att ni är varmt välkomna måndag-fredag kl 9-16.

13 juni 2019

Med anledning av personuppgiftslagen har vi ändrade arbetsrutiner då du 
kommer och besöker vårt kontor.
Du anmäler dig alltid till vår... Läs mer »

Startsida

Kunskap och kvalitet i 40-år

Hos oss finns en mängd tjänster som skräddarsys för kundens specifika behov. Vi ger kunden maximal valfrihet och flexibilitet. Kunden avgör vilket arbete inom den ekonomiska administrationen som bäst passar att utföras inom företaget medan vi övertar det resterande.

Genom vår kontinuerliga satsning på skolning och tidsenliga it-system ger vi kunden ett komplett stöd till förbättrad lönsamhet och produktivitet i en föränderlig marknadsekonomi.

Kontakta oss så får Du veta mera!