Övriga tjänster

Mångsidigt kunnande och gedigen erfarenhet

Kompetens innebär även flexibilitet och anpassning

Vi lever i en snabbt föränderlig tillvaro, där det är viktigt att ständigt utvärdera sig själv och omvärlden. Därför uppdaterar vi kontinuerligt vårt tjänsteutbud och anpassar det efter marknadens behov. Tillsammans med våra kunder vill vi blicka framåt!

Övriga tjänster:

  • deklarationer till privatpersoner
  • ekonomiska disponentuppgifter
  • ekonomichef att hyra
  • revisionsuppdrag (GRM-revisor)
  • kreditupplysningar
  • handelsregisterärenden
  • upprättande av budget
  • stödansökningar och utbetalningsutredningar
  • val, ändring eller upplösning av företagsform
  • investeringsbedömningar m.m.

Kontaktperson:
VD Jan Kangashaka, EBR, tel. 018-299 73